4 DECENIJE USPEŠNOG POSLOVANJA

Akcionarsko društvo za reosiguranje „Dunav Re“ osnovano je 01.07.1977. pod nazivom Zajednica reosiguranja „Dunav Re“.

Potpisnici Sporazuma o osnivanju bili su: Zajednica osiguranja imovine i lica Dunav, Zajednica osiguranja imovine i osoba Croatia, Osiguravajući zavod Vojvodina, Zajednica za osiguruvanje imoti i lica Makedonija, Zajednica osiguranja imovine i lica Kosovo, Zajednica osiguranja imovine i lica Novi Sad i Zavarovalna skupnost Triglav.

01.10.1990. izvršena je transformacija u deoničko društvo.

Na osnovu Rešenja Saveznog ministarstva za finansije o izdavanju dozvole za rad br. 4/1-11-004/97 od 15.05.1997.godine Društvo je za obavljanje poslova iz navedenog Rešenja registrovano kod Privrednog suda u Beogradu pod brojem IV – FI 6153/97 od 20.06.1997.godine, pod matičnim brojem 07046901, što je upisano kod Republičkog zavoda za statistiku Republike Srbije Obaveštenjem o razvrstavanju prema klasifikaciji delatnosti – Izvod iz registra broj: 052-89 od 29.01.1998.godine.

Akcionarsko društvo za reosiguranje „Dunav Re“ registrovano je u Agenciji za registraciju privrednih subjekata pod brojem 43206 dana 22.07.2005. kao akcionarsko društvo za poslove reosiguranja.

Šifra delatnosti je 6520.

Poreski identifikacioni broj je: 100001327

UPRAVA DRUŠTVA

IZVRŠNI ODBOR

Zorana Pejčić, Predsednik

Bojan Maričić

NADZORNI ODBOR

Nataša Bašić (Kompanija Dunav Osiguranje), Predsednik

Milica Milićević (Kompanija Dunav Osiguranje), Član

Gordana Milićević, Sava Osiguranje, Član

SKUPŠTINA

Bojan Miladinović (Kompanija Dunav Osiguranje), Predsednik

MAGAZIN