Thomas Vogelmann,
Köenig und Reeker

1.    Kako ocenjujete trenutnu situaciju u međunarodnoj industriji reosiguranja?

Međunarodna industrija reosiguranja danas je veoma pogodna za klijente
reosiguranja pošto tržište ima višak kapaciteta. Stope su i dalje niske dok su
uslovi prodaje pod pritiskom i često bivaju proširene u korist klijenta.

2.    Koji su trenutno najveći izazovi u poslovanju?

Najveći izazov danas je odgovor na pitanje kako će uspešan model reosiguranja
izgledati u budućnosti.

3.    Koje su prednosti saradnje sa Dunav reosiguranjem?

Naša kompanija decenijama posluje sa Dunav reosiguranjem na veoma
profesionalnom nivou, pa samim tim imamo pristup celom tržištu.