Wolfgang Amiras,
Axis Re Evropa

1.    Koliko dugo sarađujete sa Dunav reosiguranjem?

Evropska kancelarija Axis Re-a u Cirihu je osnovana 2003. godine i od samog
početka smo bili zainteresovani za region centralne i južne Evrope,  zbog njegove veličine
i značaja, a posebno za tržišta bivših jugoslovenskih republika. Dunav Re je bio jedan od
naših najboljih ciljnih klijenata u regionu i 2005. godine smo  počeli našu saradnju. Naša
saradnja je vremenom evoluirala kroz različite linije i mi se veoma radujemo proširenju
odnosa u godinama koje dolaze.

2. Koliko se međunarodna praksa industrije reosiguranja razlikuje od lokalne?

Kroz reosiguranje Dunav Re-a mi zapravo reosiguravamo veliki deo srpskog
tržišta i to nas jasno izdavaja u odnosu na standardne programe reosiguranja  koji obično
pokrivaju portfolio jedne kompanije. Na ovaj način Dunav Re nudi visoku vrednost svojim
lokalnim klijentima, pošto bi mnogi od njih zbog veličine,  imali dosta poteškoća da
pronađu sličnu podršku  u vidu kvalitetnog reosiguranja. Sa gledišta retroceisonara, oni
deluju kao agregator omogućavajući nam prodor na tržište na veoma efikasan način. U
suprotnom, ne postoje velike razlike između lokalnog i međunarodnog tržišta. Mi smo svi
igrači na istom tržištu reosiguranja i moramo naći svoj put u svetu niskog privrednog
rasta i istorijski niskih kamatnih stopa.

3. Šta biste poželeli svojim kolegama iz Dunav reosiguranja, povodom značajnog
jubileja?

Kolege iz Dunav Reosiguranja su uradile odličan posao u pružanju prvoklasne
reosiguravajuće zaštite koju pružaju svojim klijentima, a istovremeno pružajući svojim
reosiguravačima  raznovrsni i atraktivan portfolio reosiguravajućih programa preko
različitih linija. To je moguće samo zato što su svi u Dunav Reosiguranju u potpunosti
posvećeni u svojim ličnim radnim zadacima i poseduju visok stepen profesionalizma.
Ovom prilikom želim našim kolegama iz Dunav Reosiguranja puno energije za budućnost,
jer će buduća vremena I dalje nositi izazove sa sobom, ali smatram da je Dunav Re
potpuno spreman da uspešno sarađuju sa svojim klijentima i akcionarima.