Siniša Lovrinčević,
Trust Re

1.    Kako ocenjujete trenutnu situaciju u međunarodnoj industriji reosiguranja?

Trenutna situacija u industriji reosiguranja pokazuje sve odlike vrlo konkurentnog
tržišta gde su nepovoljni ekonomski uslovi u drugim sferama pružanja finansijskih
usluga imale za rezultat povećanje broja igrača na tržištu reosiguranja, sa manje
iskustva u tehničkom preuzimanju rizika i bez specifične reputacije sigurnosti koja
odlikuje tradicionalne učesnike na tržištu. Pojava novih izvora kapitala dovodi do
relativizovanja tradicionalnih funkcija reosiguravača, što su pružanje zaštite,
očuvanje stabilnosti finansijskog sistema i, najvažnija socijalna komponenta, koja
ima značajan uticaj slanja poruke sigurnosti celom društvu u nevolji. Nažalost,
reosiguranje se sve više posmatra kao povoljna prilika za ulaganje sa pristojnim
prinosima a ne kao partner koji može da pomogne u strukturiranju i nošenju rizika
od kojih posledice osiguranih slučajeva oseti celo društvo (poplave, zemljotresi I
slično).

2. Koji su trenutno najveći izazovi u poslovanju?

Pored standardnih izazova neadekvatnih premijskih stopa i sve većem okretanju
komercijalnom umesto tehničkom preuzimanju rizika kod tradicionalnih proizvoda
osiguranja, trendovi savremenih tehnologija su doveli do pojave novih izvora
rizika i potencijalnih odštetnih zahteva po industriju i društvo u celini. Poslednji
slučajevi svetskog sajber napada i sve češće upotrebe dronova, pokazuju da su

stvari koje je industrija osiguranja identifikovala I počela da definiše/standardizuje
već pre nekog vremena nisu bile neutemeljene. Nove vrste osiguranja
odgovornosti, (pri upotrebi drona na pr.) će biti vrlo interesantna tema za
razmišljanje I pravac u kome industrija može da prati korak sa savremenim
trendovima.

Takodje, sa novom regulativom SOLVENCY II na snazi u celoj Evropi, sve su više
vidljivi interni izazovi osiguravajućih kuća da se ispune nove norme adekvatnosti
kapitala ali I usaglašenosti drugih sfera poslovanja sa redefinisanim/pooštrenim
uslovima.

3.Koje su prednosti saradnje sa Dunav reosiguranjem?

Moja saradnja sa Dunav Re-om traje vec duže od 20 godina i odnos, koji je i mnogo
više nego korektan, se bazira na pouzdanju, poverenju i profesionalnom pristupu
koji prepoznajem kod svakog člana tima sa kojim se susrećem. Svaki brend ima
svoju težinu i nosi sa sobom dodatne odgovornosti, a jedan koji uspeva da nas
sve ovde okupi na svoj 40. rođendan šalje jasnu poruku koliko partnera
prepoznaje veličinu I važnost Dunav Re-a u svojim poslovnim planovima.

Tehnička znanja I kvalitet rada su osnova za uspeh brenda koji je prisutan, prihvaćen
I poštovan kao adekvatan partner na raznim krajevima sveta gde se dugoročna
saradnja I dalje bazira na osnovnim premisama našeg posla a to je da je ovo
“people’s business”.