NAŠA VIZIJA

 • Vodeća pozicija na domaćem tržištu
 • Aktivna uloga na inostranom tržištu reosiguranja
 • Dugogodišnje partnertstvo sa cedentima i drugim reosiguravačima  iz zemlje i inostranstva
 • Uvažavanje potreba i mišljenja klijenata
 • Kontinuirano poboljšanje kvaliteta usluga

NAŠA STRATEGIJA

Poslovna strategija zasnovana je na objektivnim, sveobuhvatnim i pouzdanim analizama postojećeg stanja kao i kreativnim sagledavanjima ne samo poželjnih i realnih nego i loših scenarija budućih stanja.

Dunav Re se u svojoj strateškoj orjentaciji opredelilo za strategiju minimiziranja slabosti radi iskorišćavanja prilika tzv. Mini – maxi strategiju.

DELOKRUG RADA

 • Reosiguranje imovinskih rizika
 • Reosiguranje katastrofalnih rizika
 • Reosiguranje svih vrsta odgovornost
 • Reosiguranje poljoprivrede
 • Reosiguranje transportnih rizika

NAŠA MISIJA

Kao prepoznatljiv i pouzdan partner Dunav Re teži uspostavljanju evropskih standarda poslovanja i pružanju najkvalitetnije usluge reosiguranja na domaćem i inostranom tržištu kroz pružanje konkretnih rešenja za zadovoljenje specifičnih potreba klijenata. U radu kombinujemo iskustvo stečeno na globalnom tržištu, lokalna znanja i dokazanu pouzdanost za rešavanje problema sa kojima se suočavaju naši klijenti u svom poslovanju.

Društvo uspešno obavlja funkciju reosiguravajuće zaštite svojih cedenata, partnera i sopstvenog kapitala kroz:

 • Uvažavanje opštih ekonomskih načela
 • Uvažavanje načela struke reosiguranja
 • Blagovremeno identifikovanje i procenu preuzetih rizika osiguranja
 • Reosiguravajuću zaštitu preuzetog portfelja
 • Sigurno i profitabilno ulaganje sredstava
 • Upravljanje rizicima u cilju zaštite dugoročne sigurnosti i stabilnosti poslovanja
 • Sprovodjenje internih kontrola

GDE SMO PRISUTNI

 • Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija,
 • Evropa,
 • Azija, i
 • Latinska Amerika.